Hit Club – Game Bài Đổi Thưởng Uy Tín Nhất Việt Nam 2023 xin gửi tới người dùng tham gia sử dụng dịch vụ của chúng tôi những điều khoản chính sách về ” Miễn Trừ Trách Nhiệm Pháp Lý”

1. Chấp Nhận Điều Khoản: Bằng cách tham gia vào các hoạt động đánh bạc trực tuyến tại trang web của chúng tôi, bạn đồng ý và chấp nhận mọi điều khoản và điều kiện được mô tả trong tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, xin vui lòng không tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

2. Tuổi Tác và Pháp Luật Địa Phương: Người sử dụng cam kết rằng họ đủ tuổi theo quy định của pháp luật và tuân thủ mọi quy định về đánh bạc trực tuyến trong khu vực hoặc quốc gia của mình. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu việc tham gia của bạn vi phạm pháp luật địa phương.

3. Trách Nhiệm Cá Nhân: Mọi hoạt động đánh bạc trực tuyến là trách nhiệm cá nhân của người sử dụng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về mất mát tài chính hoặc hậu quả nào khác xuất phát từ việc tham gia các trò chơi.

4. Bảo Mật và Dữ Liệu Cá Nhân: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người sử dụng theo các chuẩn bảo mật cao nhất. Tuy nhiên, không có hệ thống nào là hoàn toàn an toàn. Người sử dụng chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin đăng nhập và không chia sẻ nó với bất kỳ người nào khác.

5. Biến Động và Rủi Ro Tài Chính: Thị trường đánh bạc có thể biến động và chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát tài chính nào do sự thay đổi giá trị hoặc tình hình thị trường.

6. Tuân Thủ Luật Lệ và Quy Định: Người sử dụng cam kết tuân thủ mọi luật lệ và quy định địa phương liên quan đến việc tham gia đánh bạc trực tuyến.

7. Thay Đổi Điều Khoản: Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện này mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ sau các thay đổi được xem như sự chấp nhận của bạn đối với những thay đổi đó.

8. Liên Hệ: Mọi thắc mắc hoặc ý kiến đóng góp có thể được gửi đến chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web.

Xin lưu ý rằng tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này chỉ mang tính chất tham khảo và không thay thế cho bất kỳ thỏa thuận cụ thể nào được thực hiện giữa chúng tôi và người sử dụng. Tham gia vào hoạt động đánh bạc online có thể mang lại những rủi ro và người sử dụng nên tự chịu trách nhiệm đầy đủ.